Planera för en pergola i sommar

Planera för en pergola i sommar

En pergola skapar rum och ombonad i trädgården. Pergolan är en utomhusbyggnad ofta med glesa ribbor till tak som bärs upp av pelare. Även konstruktioner med väggar finns, eller där pergolan är en utbyggnad från befintlig byggnad.

Pergolan kombineras gärna med klätterväxter som får växa upp på konstruktionen för att skapa en behaglig och naturlig skugga av grönt bladverk.

Om du vill ha en pergola redo i sommar är det dags att planera redan nu och börja bygga tidigt nästa år så att växterna hinner få fäste och klä in din pergola.